Endringer i stønadsforskriften m.m. fra 1. januar 2021

En felles endringsforskrift er fastsatt som følge av lovendringen om direkte oppgjør, og den omfatter også endringer i takstbeløp fra 1. januar 2021 for enkelte grupper.


Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bestemte i takstoppgjøret å ha en todeling på takstoppgjøret. Takstene ble økt kraftig fra 1. november t.o.m. 31. desember 2020 for å kompensere for manglende oppgjør fra 1. juli til 31. oktober 2020. Deretter skal takstene justeres ned fra 1. januar 2021 til et beløp HOD har beregnet blir mest riktig for å forhindre overheng til vårens takstoppgjør.

Det er publisert en felles endringsforskrift som omfatter både endringer som følge av lovendringen om direkte oppgjør, og endringene i takstbeløp fra 1. januar 2021 for enkelte grupper.

Ny forskrift finner du her (endringene i stønadsforskriften for fysioterapi ligger under VI):

Takstplakater som gjelder fra 1. januar 2021 er vedlagt som relaterte dokumenter. Plakatene er en forenkling av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, og må kun benyttes sammen med stønadsforskriften.

Satsen for bidrag til ridefysioterapi T99 er 314 kroner fra 1. januar 2021.

Driftstilskuddet og fastlønnstilskuddet ble økt fra 1. juli 2020, og det er ingen endringer i disse fra 1. januar 2021.