Dobbeltautorisasjon til manuellterapeuter vedtatt

Stortingsflertallet ønsker å gi fysioterapeuter med tilleggsutdanning i manuellterapi en ekstra autorisasjon. I tillegg får naprapater, osteopater og paramedisinere autorisasjon som helsepersonell.


Det ble avgjort på Stortinget i dag, tirsdag 8. mars.

– Dette er en veldig tosidig sak. På den ene siden er det gledelig at manuellterapeuters kompetanse anerkjennes, verdsettes og løftes ytterligere gjennom dette vedtaket. På den andre siden er det både synd og beklagelig at flertallet av stortingspolitikerne ser dette annerledes enn både oss og fagmyndighetene. Dette handler for oss først og fremst om verdigrunnlag, og om en profesjonsmessig arv, tilhørighet og samhold. For oss er det ikke riktig at anerkjennelsen skjer gjennom en egen autorisasjon, sier Lennart Bentsen, leder for faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund.

Han aksepterer vedtaket, og lover å jobbe videre for at manuellterapeuter skal være en del av fysioterapien også i fremtiden.

– Det er selvsagt. Hele grunnlaget vårt ligger i fysioterapien. Helse- og omsorgsdepartementet har nå fått i oppdrag å gjøre en helhetlig gjennomgang av autorisasjonsordningen. Det er et oppdrag vi vil følge tett. Vi vil være i dialog med departementet og Helsedirektoratet underveis i hele prosessen. En prosess vi antar vil ta opptil flere år, sier Bentsen.

Han ønsker også å benytte anledning til å takke for det voldsomme engasjementet fra alle fysioterapeuter etter at helse- og omsorgskomiteen 15. februar fremmet forslag om dobbeltautorisasjon for manuellterapeuter.

– Støtten og engasjementet har vært enorm på sosiale medier og andre steder. Alle typer fysioterapeuter har engasjert seg. Det viser at det er veldig mange som bryr seg om profesjonen sin, ikke bare om faget, men også om fysioterapien i et samfunnsperspektiv. Jeg synes også det er verdt å merke seg at utdanningsstedene, samhandlende helseprofesjoner, verdens fysioterapifellesskap og et overveldende flertall av norske fysioterapeuter har stått samlet i denne saken, sier Bentsen.

Han forsikrer også om at Norsk Fysioterapeutforbund vil fortsette å følge saken for å få svar på en rekke av de spørsmålene mange har reist.

– Vi vil ha tett dialog med myndighetene for å få svar på alle spørsmålene vi har. Samtidig er det viktig å si at heller ikke departementet eller direktoratet har alle svarene foreløpig. Det vil trolig ta tid før vi kan svare på alt, sier Bentsen.

Lennart Bentsen - leder NFFs faggruppe for manuellterapi