Derfor sier Svein Kristiansen nei til tvangsautorisasjon

Manuellterapeut Svein Kristiansen i Fredrikstad vil takke nei til én ekstra autorisasjon som helsepersonell. – Jeg kjøper ikke argumentene til Norsk Manuellterapeutforening, sier Kristiansen.


Svein Kristiansen driver MSK Klinikken i Fredrikstad. Han har fulgt debatten tett, etter at helse- og omsorgskomiteen foreslå å gi manuellterapeuter en ekstra autorisasjon som helsepersonell.

– Argumentene for å gjøre det, henger ikke på greip. Manuellterapeuter er fysioterapeuter, og har autorisasjon gjennom det. Slik er det i Norge og slik er det internasjonalt, sier Kristiansen.

Han viser til at alle pasienter kan gå direkte til en fysioterapeut allerede, uten henvisning verken fra lege eller manuellterapeut.

Kristiansen kjøper heller ikke argumentet om at manuellterapeuter – med én ekstra autorisasjon – i større grad kan avlaste fastlegene.

– Alle fysioterapeuter, uavhengig av spesialitet, samarbeider med fastleger og andre leger allerede. Det handler ikke om antallet autorisasjoner, men om pasientens forhold til fysioterapeuten. Derfor må vi jobbe mer med å synliggjøre at pasienter kan gå direkte til fysioterapeuter og få mye av den hjelpen hos oss, som de i dag får av legen, sier Kristiansen.

Han mener en tilleggsautorisasjon for manuellterapeuter vil kunne skape avstand mellom manuellterapeuter og andre fysioterapeuter, samt gjøre det problematisk for manuellterapeuter å jobbe i utlandet.

– Forslaget reiser en rekke spørsmål, som åpenbart ikke er utredet. Vil jeg miste min autorisasjon som fysioterapeut, hvis jeg som manuellterapeut sier nei til en ekstra autorisasjon? Kan jeg da for eksempel jobbe i utlandet, hvor jeg er avhengig av autorisasjon som fysioterapeut? Hva skal jeg bruke en ny autorisasjon til, og hvordan endrer den hverdagen min? Dette må vi få svar på, før politikerne sier ja til dobbeltautorisasjon, sier Kristiansen.

Han mener det også vil skape uønskede avstander mellom fysioterapeuter og manuellterapeuter.

– Jeg er stolt av å være fysioterapeut, og vil ikke si fra meg den tittelen. Jeg vil heller ikke distansere meg fra andre fysioterapeuter. Det er en trygghet i yrkestittelen vår allerede. Vi manuellterapeuter er en liten, men viktig gruppe spesielt innenfor muskel- og skjelettfaget, men det er ikke noe særeget med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter. Jeg vil ikke at andre fysioterapeuter skal distansere seg fra meg, eller føle at jeg distanserer meg fra dem. Dette er kollegene mine, sier Kristiansen. 

Han mener Norsk Manuellterapeutforening ønsker dobbeltautorisasjon av andre årsaker enn det de oppgir.

– Ja, det tror jeg. De har blant annet tidligere uttalt at de vil ha egen 5-årig utdanning for manuellterapeuter. Kanskje mener de at vi skal være en egen helseprofesjon. Ikke fysioterapeuter. Ikke leger. Men noe helt eget. Det har jeg ikke noe ønske om, sier Kristiansen.