Den unike pasienten – kunnskap i praksis

I en plenumssesjon på Fysioterapikongressen 2022 retter forsker og vitenskapsfilosof Rani Lill Anjum søkelyset mot møtet mellom kunnskapsbasert praksis og den unike pasienten.


At praksis skal være kunnskapsbasert, virker både fornuftig og selvsagt. Hva dette innebærer i praksis, er derimot langt mer komplisert. Standardiserte retningslinjer er motivert av en antakelse om at samme intervensjon skal gi samme effekt, under ellers like eller «normale» betingelser. Utfordringen blir da å finne ut hvordan dette kan overføres til en klinisk kontekst, der man må forholde seg til store individuelle variasjoner.

I sitt plenumsforedrag på første dag av kongressen – «Kunnskap om den unike pasient – årsakssammenhenger og kompleksitet» – vil Anjum belyse noen helt grunnleggende, filosofiske spenninger innenfor det kunnskapsbaserte rammeverket. Anjum vil se på hvordan det moderne kunnskapsidealet står i spagat mellom to helt forskjellige filosofiske tradisjoner, og hvordan den umulige oppgaven med å forene dem i praksis er blitt overlatt til den enkelte behandler. 

Hvordan implementere?
Plenumsforedraget til Rani Lill Anjum har en oppfølger i form av en workshop ledet av Matthew Low: «Hvordan implementere et personsentrert klinisk resonneringsperspektiv». Workshopen skal gi Innsikt i et rammeverk for personsentrert klinisk resonnering og håndtering av kompleksitet i muskel- og skjelettlidelser. Her inngår også å forstå betydningen av pasientens historie for kliniske beslutninger og samvalg. 

(Rani Lill Anjum. Foto: privat)

Rani Lill Anjum

Om forskerne

Rani Lill Anjum er forsker og vitenskapsfilosof ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og leder for det internasjonale forskningsnettverket CauseHealth (www.causehealth.org). Hun har samskrevet en rekke bøker og artikler, inkludert: Causation – A Very Short Introduction (Oxford University Press 2013); Causation in Science and the Methods of Scientific Discovery (Oxford University Press 2018); What Tends to Be (Routledge 2018); ‘Philosophical bias is the one bias that science cannot avoid’ (eLife 2019); Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient (Springer 2020). Hun er også medredaktør på boka Mobilizing Knowledge in Physiotherapy. Critical Reflections on Foundations and Practices (Routledge 2020).

* * *
Matthew Low, MSc, BSc (Hons), MMACP, MCSP Consultant Physiotherapist, The Royal Bournemouth and Christchurch Hospitals NHS Foundation Trust. Han er med i CauseHealth-prosjektet til Rani Lill Anjum.