Dekning av smittevernutstyr

Tidligere i mars informerte Helsedirektoratet oss om at de anbefaler at kommunen forsyner fastleger og avtalefysioterapeuter med smittevernutstyr. Nå følger KS opp overfor kommunene.


Tidligere i mars informerte Helsedirektoratet oss om at de anbefaler at kommunen forsyner fastleger og avtalefysioterapeuter med smittevernutstyr relatert til covid-19, fremfor å refundere kostnader fastleger og fysioterapeuter har til eget innkjøp av utstyret. Kommunene får dekket utgifter til smittevernutstyr til fastleger og avtalefysioterapeuter av staten. KS oppfordrer nå kommunene om å følge opp Helsedirektoratets anbefaling. (Se relaterte lenker.)

I en nyhetssak informerer KS om at kommunen får dekket utgifter til smittevernutstyr til fastleger og avtalefysioterapeuter av staten. Helsedirektoratet har nylig oppdatert coronaveilederen og anbefaler der at fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen fra 1. januar 2021 kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen.

Helsedirektoratet anbefaler at kommunen forsyner fastleger og fysioterapeuter med smittevernutstyr relatert til covid-19, fremfor å refundere kostnader fastleger og fysioterapeuter har til eget innkjøp av utstyret. Begrunnelsen som angis er at fastleger og fysioterapeuter mest sannsynlig betaler en høyere pris gjennom eget innkjøp enn det kommunen gjør gjennom sine avtaler.

Dette er en oppfordring til kommunene og kommunene velger selv på hvilken måte de vil følge oppfordringen overfor fastleger og fysioterapeuter. Helsedirektoratet foreslår at kommunene går i dialog med fastleger og fysioterapeuter om hvordan dette best kan gjennomføres i den enkelte kommune.

– I et brev fra Helsedirektoratet tidligere i mars ble vi informert om Helsedirektoratets anbefaling, og nå er det er godt å se at KS følger opp med en klar oppfordring til kommunene. Dette har vi jobbet for å få på plass helt siden mars i fjor! Endelig har vi nå blitt hørt, sier forbundsleder Gerty Lund.

– Riktignok skulle vi gjerne sett at desinfeksjonsmidler også ble dekket, avslutter Gerty Lund.

Dette gjelder:

  • smittefrakker
  • munnbind
  • åndedrettsvern
  • hansker
  • lue/hette
  • briller/visir

Øvrig smittevernutstyr og desinfeksjonsmidler er ikke omfattet av denne oppfordringen til kommuner.