Danske fysioterapistudenter slipper turnustjeneste

Danske fysioterapistudenter slipper turnustjeneste i Norge for å få autorisasjon som fysioterapeuter. Det skriver Helsedirektoratet i et brev til Norsk Fysioterapeutforbund.


– Det er en gledens dag spesielt for studentene, men også for oss i Norsk Fysioterapeutforbund. Vi har hatt god dialog med Helsedirektoratet rundt denne saken, og vi mener de har kommet til en klok løsning, sier forbundsleder i i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund.

Helsedirektoratet har, etter at den såkalte Arjeplogavtalen ble opphevet, pålagt fysioterapistudenter fra Danmark turnustjeneste i Norge. Først etter at turnustjenesten er gjennomført oppnår kandidaten autorisasjon. 

Arjeplogavtalen var en Nordisk overenskomst som ble opphevet 1. februar 2020. 

Studerer i 3,5 år
Norske studenter fra Danmark har stilt spørsmål ved at de over natten fikk nye regler som rammet de som studerte i Danmark. De stilte spørsmål ved at de ble krevd ett års turnustjeneste i Norge, når de studerer 3,5 år i Danmark.

NFF har flere ganger bedt Helsedirektoratet se på saken for å gjøre en faglig vurdering, eventuelt legge til rette for et fleksibelt turnusforløp og flere turnusplasser. Det for at danske studenter ikke skal vente unødig lenge for å få norsk autorisasjon.

Helsedirektoratet har inntil nå ment at den norske turnusordningen har vært avgjørende for at også danske fysioterapistudenter skal kunne tilegne seg ferdigheter for å kunne jobbe som selvstendig fysioterapeut.

OsloMet har gitt råd
Heledirektoratet har sett nærmere på saken og har bedt om faglige råd fra OsloMet. Det utdanningsfaglige rådet konkluderer med at de danske fysioterapiutdanningene er jevngode med den norske utdanningen, inkludert turnustjenesten. 

– Basert på denne vurderingen finner vi ikke grunnlag i gjeldende regelverk for å pålegge en prøveperiode, skriver seniorrådgiver Cathrine Lien Jensen i et brev til Norsk Fysioterapeutforbund.

Det betyr at Helsedirektoratet har endret godkjenningspraksis for danske fysioterapistudenter.

Det igjen innebærer at søkere med dansk fysioterapiutdanning får autorisasjon uten krav om først å ha gjennomført turnus (prøveperiode) i Norge.

– NFF mener turnus er en viktig del av fysioterapeuters kompetanse som gir studentene nødvendig erfaring, samt sikrer at de tilegner seg ferdigheten slik at de kan ta selvstendig ansvar for å utføre faglig forsvarlig tjeneste. Det er derfor viktig at vurderingen av den danske utdanningen er fattet på et faglig grunnlag, sier Lund.