Covid-19s lange skygger – Fysioterapidagen 2021

World Physiotherapy følger opp fjorårets tema ved å fokusere på fysioterapeutens og rehabiliteringens rolle for mennesker med langtidsvirkninger av covid-19.


Verdens fysioterapidag (heretter Fysioterapidagen) er 8. september, og markeres hvert år av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. I år følger den internasjonale fysioterapiorganisasjonen World Physiotherapy opp fjorårets covid-19-rehabiliteringstema ved å fokusere på fysioterapeutens og rehabiliteringens rolle i behandling og oppfølging av mennesker med langtidsvirkninger av covid-19.

Langtidsvirkningene av denne koronavirussykdommen omtales i norsk sammenheng på ulike måter, men gjerne som «long covid», «senskader etter covid-19» eller «langtids-covid». Det siste er valgt for omtalen og materialet i denne artikkelen. De ulike merkelappene kan sies å ha sammenheng med det World Physiotherapy påpeker: At det ennå ikke finnes en felles, internasjonalt anerkjent definisjon av hva som utgjør et tilfelle av langtids-covid.

Hvordan markere Fysioterapidagen i 2021?
Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer medlemmene til å markere dagen på egnede måter onsdag 8. september. Gjør det norskspråklige materialet som er vedlagt som relaterte dokumenter her, tilgjengelig for pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester. Skriv ut i A4- eller A3-format (plakaten) og heng opp.

I heftet «Rehabilitation and Long COVID – How to take part» finnes tips og ideer til markering av dagen på siste side. De som ønsker å gå i dybden faglig, og å finne flere argumenter for fysioterapeutens rolle, vil ha nytte av «Advocay toolkit». For begge disse: Se relaterte lenker.

Ved siden av det internasjonale temaet på Fysioterapidagen velger mange fysioterapeuter å framheve hva deres virksomhet tilbyr av tjenester, og bredden og spesialiseringen i den fysioterapifaglige kompetansen i virksomheten.

Budskap og lokale aktiviteter knyttet til Fysioterapidagen kan du formidle i sosiale medier med denne emneknaggen:

#fysioterapidagen2021

Om Fysioterapidagen

I 1996 vedtok World Confederation for Physical Therapy (WCPT), som i 2020 skiftet navn til World Physiotherapy, at 8. september skulle være verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.

#fysioterapidagen2021