Bugner av kurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Er du selvstendig næringsdrivende fysioterapeut, kan du glede deg til høsten 2022 og våren 2023. Da tilbyr Norsk Fysioterapeutforbund en mengde kurs skreddersydd for deg og din praksis.


(Artikkelen sist oppdatert 26. august 2022; nye datoer for det fysiske tredagerskurset for selvstendig næringsdrivende.)

– Vi har satset bredt på digitale kurs, og har blant annet flere kursmuligheter både for de som skal starte og de som skal avslutte praksis. I tillegg har vi fysiske kurs, for de som trives best med det. Vi håper kursrekken faller i smak, sier seniorrådgiver Henrietta Richter i Norsk Fysioterapeutforbund.

20.–22. oktober arrangeres et fysisk kurs for deg som har planer om å starte egen klinikk, og for deg som allerede er selvstendig næringsdrivende og ønsker å få bedre kunnskap om dagens regelverk. Kurset er i Oslo, på Thon Hotel Linne.

– I løpet av kursdagene får du et godt innblikk i lover og regler som gjelder enten du driver med eller uten driftstilskudd. Vi ser på ulike modeller og driftsformer, sentrale regler for regnskap og skatt og hvordan du i praksis gjennomfører kvalitetsarbeid, sier Richter.

Hun lover også en grundig gjennomgang av avtalen ASA 4313, som regulerer fysioterapeuters virksomhet i kommunene, samt regler for bruk av takster og refusjon. I tillegg tar kurset for seg praktisk jus og kontrakter.

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender/Kurs-for-selvstendig-naeringsdrivende2

Norsk Fysioterapeutforbund erfarer også at konfliktnivået er lavere i kommuner som har en god ordning for kontaktpersoner.

– For å få en god ordning for kontaktpersoner, er det nødvendig at kontaktpersonene (KP) er godt skolert og kjenner dagens regelverk. Derfor har vi temakurs for NFFs kontaktpersoner om overdragelse, intervju og samarbeidsutvalg, og temakurs om politisk påvirkning, sier Richter.

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender/Temakurs-for-NFFs-kontaktpersoner-om-overdragelse-intervju-og-samarbeidsutvalg

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender/Temakurs-for-NFFs-kontaktpersoner-om-politisk-paavirkning

Hun har følgende oppfordring til deg som eventuelt savner spesielle temakurs:

– Send oss innspill! Vi ønsker å bli bedre og vil derfor gjerne høre fra våre medlemmer om hvilke behov de har for kurs, sier hun.

 Har du innspill til kurs, kan du klikke her.

Du finner en fullverdig kursoversikt her: Kurskalender - Norsk Fysioterapeutforbund

Kurs med fysisk tilstedeværelse

Digitale kurs 2022

Digitale kurs våren 2023