Verdens fysioterapidag

Verdens fysioterapidag er 8. september, og skal generelt bidra til å synliggjøre fysioterapeutenes viktige rolle i å holde folk friske, rørlige og selvhjulpne.


Fysioterapidagen markeres verden over, av og for fysioterapeuter, med mottoet «Movement for Health». I år har World Confederation for Physical Therapy (WCPT) foreslått at budskapet skal være “Physical activity for life”, der søkelyset rettes mot fysioterapeutenes bidrag til god helse i alle aldre.

En dag for aktivitet
Vi oppfordrer alle til å markere dagen ved å gjøre noe aktivt – uansett alder og nivå. Hvorfor ikke starte allerede nå med å begynne å tenke hva du og kollegaene dine kan gjøre lokalt 8. september? NFFs sekretariat vil i god tid før 8. september utarbeide informasjonsmateriale til bruk for lokale aktiviteter og arrangementer.

Mulighetene for synliggjøring av fysioterapi og fysioterapeuters kompetanse 8. september er mange. Du kan markere ute blant folk, på offentlige plasser, eller på sykehus, sykehjem, fysioterapiinstitutter og andre arbeidsplasser.

Budskap og deltakelse
Legg opp til aktiviteter som får frem budskapet og fysioterapeutenes rolle på en enkel og forståelig måte, gjerne slik at publikum også selv kan delta på en trygg og lite utstyrskrevende måte (f.eks. ball, frisbee, strikk). Fint om publikum også får råd og tips knyttet til aktiviteter som kan forebygge sykdom og holde funksjonsnivået oppe når man blir eldre.

Vi ønsker at bilder fra markeringene deles på sosiale medier, Instagram, merket med #verdensfysioterapidag. Også i år vil NFF kåre et vinnerbilde blant alle de gode bildene som deles! Det vil bli delt i våre kanaler i ettertid.

Kontaktperson:

  • Cathrine Grimstad, rådgiver, cg@fysio.no, tlf. 478 13 462.