Bekymret for demokratiet etter vedtak i helse- og omsorgskomiteen

Tirsdag 15. februar bestemte helse- og omsorgskomiteen at de ønsker å gi dobbeltautorisasjon til manuellterapeuter. Urovekkende, sier NFFs forbundsleder Gerty Lund.


En politisk hestehandel har så langt endt med at et flertall i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget vil gi manuellterapeuter dobbeltautorisasjon.

– Urovekkende at en så viktig politisk beslutning skjer bak lukkede dører, og at LO har så stor makt, sier forbundsleder Gerty Lund.

Tirsdag 15. februar bestemte helse- og omsorgskomiteen at de ønsker å gi dobbeltautorisasjon til manuellterapeuter. Bakgrunnen for vedtaket var at daværende helse- og omsorgsminister, Bent Høie, i september i fjor sendte en sak om behandling av autorisasjon for naprapater, osteopater og paramedisinere til Stortinget.

Bestemt uten høringer
Norsk Fysioterapeutforbund var en av flere høringsinstanser i forbindelse med den saken, men behandlet ikke spørsmålet om dobbeltautorisasjon for manuellterapeuter da det ikke var en del av saken fra Høie. 

Helse- og omsorgskomiteen har likevel tatt spørsmålet om dobbeltautorisasjon tilbake i saken, uten at det er sendt på høring, og til tross for at Helsedirektoratet gjentatte ganger har gått imot en dobbeltautorisasjon. Noe også en lang rekke av høringsinstanser gjorde da saken sist ble fremmet av daværende helseminister Jonas Gahr Støre i 2013.

Saken skal behandles av Stortinget 3. mars.

– Det er selvsagt legitimt at Norsk Manuellterapeutforening har et annet syn enn oss, men det er en fare for demokratiet at vi, som organiserer flest fysioterapeuter her i landet, ikke blir spurt eller hørt. Andre relevante aktører som Helsedirektoratet, sykehusene, kommunene, legene, kiropraktorene, sykepleierne - for å nevne noen – har heller ikke hatt mulighet til å opplyse saken. Det at LO åpenbart bestemmer hva Arbeiderpartiet skal mene, er hårreisende, sier Lund.

Samfunnsviter Knut Aarbakke har tidligere ytret det samme. I et debattinnlegg i Dagbladet i 2017, skrev han følgende:

«Arbeiderpartiet er i lomma på LO, og at LO har kontroll over Arbeiderpartiet på en måte ingen andre grupper i samfunnet har over andre partier».

Forvirrende og vanskelig
Norsk Manuellterapeutforening har i en årrekke kjempet for en slik særordning som denne autorisasjonen innebærer.

Norsk Fysioterapeutforbund mener denne type autorisasjon bryter med nasjonal praksis, og at det vil bli forvirrende og vanskelig for pasientene å navigere i helsetjenestene.

– Dette har vært en prestisjesak for Norsk Manuellterapeutforening i flere år, og vi har like lenge vært uenige. Vi mener fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og ikke trenger dobbelt autorisasjon. Hvis det likevel blir resultatet, bør også alle andre spesialiteter få det samme, sier Lund.

Hun påpeker samtidig at fysioterapeuter har en særdeles viktig jobb ovenfor alle de som sliter med muskel- og skjelettplager.

– Enten du er fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi, eller har en annen spesialitet som fysioterapeut, vil pasienter som sliter med denne type plager ha stor nytte av behandling. Hvis en av våre spesialiteter har andre autorisasjoner enn andre, vil det føre til at pasienter har vanskelig for å navigere i helsetjenestene. Vi må derfor ha lik autorisasjon, sier Lund.

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med en videreutdanning som gir en spesialisert kompetanse. Det har også flere andre spesialiteter innen fysioterapi. Lund mener også at hensynet til pasientsikkerhet og yrkesutøvelse er ivaretatt for alle fysioterapeuter gjennom autorisasjon som fysioterapeut.

Viktige og nyttige
Lund påpeker samtidig at manuellterapeuter har en viktig kompetanse som er nyttig for norsk helsetjeneste på muskel- og skjelettområdet. Det er også nyttig og viktige tilleggsfunksjoner de har, særlig i den kommunale fysioterapitjenesten, sier Lund.

Lund viser også til uttalelser fra Helsedirektoratet, som tidligere har uttalt at det ikke bør gis autorisasjon på grunnlag av videreutdanning.