Avtale om overtid på plass i Virke

Tidligere denne uka ble det inngått avtale mellom Unio og KS og Unio og Oslo kommune. I ettermiddag ble det også inngått avtale med Virke. 


Fysioterapeuter i Virke, Helse og sosial, er nå sikret avtale som gir bedre betalt for koronarelatert merarbeid og overtid. Avtalen forutsetter at bruk av merarbeid og overtid skal baseres på frivillighet så langt mulig. Med den nye avtalen sikres Virke større fleksibilitet og bedre tilgang på arbeidskraft for å håndtere den pågående koronasituasjonen. Samtidig sikres fysioterapeutene i Virke, Helse og sosial, bedre betalt ved merarbeid (arbeid ut over avtalt deltidsstilling) og for overtid.

Avtalen presiserer utgangspunktet fra arbeidsmiljøloven om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige så fysioterapeutene ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at bruk av overtid skal innskrenkes mest mulig.

Avtalen gjelder i perioden 23.12.21–30.04.22, men må avtales tatt i bruk i den enkelte virksomhet organisert i Virke. 

Det er samtidig også inngått avtale mellom Unio og Virke, Barnehage.

Skulle det være spørsmål rundt avtalen ber vi om at henvendelsene rettes via vår medlemsportal eller kontaktskjema.