Avtale om overtid på plass i Oslo kommune

Fysioterapeuter i Oslo kommune er nå sikret avtale som gir bedre betalt for koronarelatert merarbeid og overtid. Avtalen forutsetter at bruk av merarbeid og overtid skal baseres på frivillighet så langt mulig.


Med den nye avtalen sikres Oslo kommune større fleksibilitet og bedre tilgang på arbeidskraft for å håndtere den pågående koronasituasjonen. Samtidig sikres fysioterapeutene i Oslo kommune bedre betalt ved merarbeid (arbeid ut over avtalt deltidsstilling) og for overtid.

Så langt mulig skal det å arbeide mer eller påta seg overtid være basert på frivillighet.

Avtalen presiserer utgangspunktet fra arbeidsmiljøloven om at arbeidstidsordningene skal være forsvarlige så fysioterapeutene ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at bruk av overtid skal innskrenkes mest mulig.

Avtalen gjelder i perioden 22.12.21–30.04.22, og for følgende virksomheter:

  • Utdanningsetaten
  • Barne- og familieetaten
  • Velferdsetaten
  • Helseetaten
  • Sykehjemsetaten
  • Bydelene

For mer om innhold i avtalen, satser for mer- og overtidsarbeid, se avtalen som ligger under relaterte dokumenter.

Les om saken på Unios nettsider

Skulle det være spørsmål rundt avtalen, ber vi om at henvendelsene rettes via vår medlemsportal eller kontaktskjema.