Arbeidsplassvurdering – hva skjer?

Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund sendte 28. oktober 2019 et felles brev om ordningen med arbeidsplassvurdering til NAV ved arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.


De to forbundene har via medlemmene fått høre at ordningen med arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut nå visstnok er blitt en del av tilskuddsordningen for ekspertbistand som forvaltes av NAV Arbeidslivssenter. NAV-kontorene skal ikke lenger henvise til arbeidsplassvurdering.

I vårt felles brev (se "Relaterte dokumenter") spør vi om dette stemmer, og i så fall hvorfor de relevante forbundene ikke er blitt orientert om dette. Vi peker også på de innvendingene vi har til en innlemming av ordningen med arbeidsplassvurdering i en mer spesialisert ordning med ekspertbistand, der formål og målgrupper bare i noen grad er sammenfallende.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.