«125 år med fysioterapi i Norge»

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum, i samarbeid med Institutt for fysioterapi ved OsloMet, avholdt et digitalt fysioterapihistorisk seminar torsdag 6. mai. Her kan du se et redigert opptak av seminaret og lese om fysioterapiens historie.


Hva vet du om fysioterapiens historie i Norge? Dette arrangementet gir deg innsikt i flere forhold omkring utviklingen av faget og yrkesutøvelsen. Seminaret ble opprinnelig planlagt avholdt fysisk i 2020, men måtte avlyses på grunn av koronasituasjonen, og ble derfor avholdt digitalt.

Fra sykegymnast til fysioterapeut
I 1813 ble Klg Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) opprettet i Stockholm. Skolen utdannet både gymnastikkinstruktører og sykegymnaster, og tok også opp norske elever. Flertallet som ble utdannet var menn. Det første kullet med kvinner startet i 1864. Norske sykegymnaster utdannet ved GCI stiftet Christiania Sygegymnasters Forening i 1895. Først i 1936 ble landsforbundet av sykegymnaster opprettet. Senere ble tittelen sykegymnast endret til fysioterapeut.

I dette seminaret beskriver historiker Anders Ottosson hvordan sykegymnast i Sverige utviklet seg fra et høystatusyrke for menn til et lavtlønnsyrke for kvinner. Fysioterapeutene Toril B. Buene og Lisbeth Hårstad forteller om utdanningen av fysioterapeuter og deres samarbeid med legene. Instituttleder Hege Bentzen tar for seg dagens og fremtidens utfordringer for fysioterapeutene.

Se relaterte lenker til et redigert opptak av seminaret, og artikler i tidsskriftet Michael om fysioterapiens historie.

* * *

Alle illustrasjoner (sykegymnastikk anno 1845): Fra Riksarkivet Stockholm, kopier av tegninger av Hjalmar Ling (1820-1886). Hjalmar Ling var sønn av Per Henrik Ling (1776-1839), utdannet 1842 fra Kgl Gymnastiska Centralinstituttet og lærer der til sin død. Hjalmar Ling tegnet sin fars øvelser.

(Artikkelen sist oppdatert 14. mai 2021.)