Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 51

Verdens fysioterapidag 2019

I år har WCPT valgt kroniske smerter som tema for den internasjonale markeringen av Fysioterapidagen 8. september. Her finner du informasjon om dagen, og WCPTs pasientrettede plakater og brosjyre i norsk versjon.


Varslingsplikt ved alvorlige hendelser

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter kommunale helse- og omsorgstjenester, plikt til å varsle om dødsfall eller svært alvorlig skade til Statens helsetilsyn.Veksten i fysioterapeutårsverk fortsetter

I 2011 var gjennomsnittet i kommunene nede på 8,6 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere. De ferske Kostra-tallene for kommunehelsetjenesten viser at vi i 2018 var oppe i 9,5 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere.MUSS-konferansen 2019

Den 8. nasjonale forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse arrangeres av MUSS i dagene 7.–8. november 2019. Dette er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager.

Takstforhandlingene 2019 er i havn

Norsk Fysioterapeutforbund er godt fornøyd med å ha oppnådd en fordeling innenfor årets ramme som er i tråd med forbundets politikk. Rammen er på linje med resultatet i offentlig og privat sektor for øvrig.


Lønnsundersøkelsen i 2018

Lønnsundersøkelsen i 2018 er gjennomført på lik linje med de foregående årene blant forbundets ansatte medlemmer i privat og offentlig sektor. Undersøkelsen er basert på lønn fra desember 2018 i de største avtaleområdene våre.


Når andre organisasjoner streiker

Norsk Fysioterapeutforbunds medlemmer kan også bli berørt hvis andre fagforbund går til streik. Her er en veiledning til hvordan våre medlemmer skal forholde seg i virksomheter der andre streiker.


Freddy Kaltenborn til minne

Freddy Kaltenborn døde torsdag 2. mai. Kaltenborn var en av grunnleggerne av den første undergruppen i WCPT, International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), og var æresmedlem i NFF.Side 1 av 51