Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 44

Rådgiverstilling for jurist

Forhandlingsseksjonen i Norsk Fysioterapeutforbund søker en jurist til fast, hel stilling som rådgiver.Håndhygienens dag 5. mai

Norsk Fysioterapeutforbund støtter arbeidet for bedre håndhygiene blant spesielt yrkesgrupper i helsevesenet, og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta del i Håndhygienens dag på egnet måte.


Lønnsundersøkelsen 2017

Undersøkelsen er basert på lønn fra desember 2017, og omfatter medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund som er ansatte i de største avtaleområdene i privat og offentlig sektor.


Hovedavtalen mellom Unio og Spekter

Hovedavtalen mellom Unio og Spekter for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2021 er nå trykt opp, og sendes alle registrerte tillitsvalgte i tariffområdet Spekter.Side 1 av 44