Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 47

Nordisk kvinnehelsekonferanse i Oslo

Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse arrangerer 11. og 12. oktober en stor nordisk konferanse om bekken, bekkensmerter, rectus diastase (skilte magemuskler) og trening.

Psykomotorisk fysioterapi i Mexico by

Faggruppeleder Merete Tønder i NFF presenterte nylig norsk psykomotorisk fysioterapi på en internasjonal kongress i Mexico for fysioterapi i psykiatri og psykisk helse.
Landsmøtet i 2018

Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte i 2018 avholdes 22. november på Thon Hotel Storo i Oslo.

NFFs kontaktpersoner – hva driver de med?

Arbeidshøsten er her for fullt, og i den forbindelse minner vi om våre korte filmer om hva det innebærer å være kontaktperson for selvstendig næringsdrivende i kommunen.Norsk dysmeliseminar

Nasjonalt fagnettverk for dysmeli inviterer til seminar 29. og 30. november i Trondheim der målet er nasjonal kompetanseoppbygging og kunnskapsspredning.


Er pasientopplysningene trygge hos deg?

EUs nye personvernregler, ofte forkortet GDPR, er nå gjennomført i norsk rett etter ikrafttredelsen av ny personopplysningslov. TrinnVis har laget en enkel test så du kan finne ut hvordan du ligger an i forhold til gjeldende personvernkrav.


Bokføring og regnskap

Bokføring og regnskap er lovmessig to forskjellige ting. Hva er så forskjellen på disse to begrepene, og tilhørende lover og regler, og hvilken betydning har dette for deg som driver næringsvirksomhet?


MUSS-konferansen i 2018

I dagene 29.–30. november 2018 arrangeres den 7. nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen) på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Verdens fysioterapidag

I markeringen av Verdens fysioterapidag i 2018 framhever WCPT betydningen av fysioterapi og fysisk aktivitet når det gjelder psykisk helse.Side 1 av 47