Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 48

Erstatningsansvar ved feilbehandling

Dersom en pasient får skader og lidelser som kan føres tilbake til feilbehandling fra fysioterapeutens side, kan pasientens erstatningskrav komme opp i betydelige summer.

Tilsyn mot fysioterapeut

Fysioterapeuter møter gjerne flere tusen pasienter til konsultasjon og behandling i løpet av et yrkesliv. De fleste klagesaker henlegges uten noen formell reaksjon mot fysioterapeuten.


Lønnsundersøkelsen for 2018

Skjema for årets lønnsundersøkelse er sendt ut via e-post til ansatte medlemmer i de største avtaleområdene i privat og offentlig sektor.Bedre balanse i ny rammeavtale for avtalefysioterapeuter

Forhandlingene om ny ASA 4313 er sluttført. Godtgjøring for deltakelse i administrative møter med kommunen, ryddigere avtalevilkår for vikarer i driftstilskudd og grundigere kommunale flyttevurderinger er resultatet.Landsmøtet 2018

Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte i 2018 ble avholdt torsdag 22. november kl. 1400–1800 på Thon Hotel Storo, Oslo. Innkalling, saksliste og øvrige sakspapirer er publisert på NFFs nettsider.

Deltakelse i pilotprosjekt – ParkinsonNet

Helsedirektoratet gjennomfører nå pilotprosjektet ParkinsonNet, og inviterer fysioterapeuter til deltakelse. 23.–25. januar 2019 arrangeres grunnkurs i Stavanger. Grunnkurs i Oslo (mars 2019) annonseres seinere.


Ny forsikringsbrosjyre for studenter

Er du studentmedlem i Norsk Fysioterapeutforbund? I Forsikringskontorets flotte, nye brosjyre kan du lese om alle forsikringene du har – eller kan få – som medlem i forbundet.Tredagerskurs for selvstendig næringsdrivende

I dagene 25.–27. oktober holdt Norsk Fysioterapeutforbund sitt årvisse tredagerskurs i drift av næringsvirksomhet for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten driftstilskudd.

Forhandlinger om revidert ASA 4313

Den gjeldende rammeavtalen for avtalefysioterapi, ASA 4313, er sagt opp, og ny avtale skal inngås. Mandag 22. oktober møtte Norsk Fysioterapeutforbunds delegasjon til det første forhandlingsmøtet i KS' lokaler i Oslo.Side 1 av 48