Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 69

Kursrom utilgjengelig 14.–15. april

Kursrommet på NFFs nettsider blir utilgjengelig fra onsdag 14. april kl. 1200 til torsdag 15. april kl. 0900. Dette skyldes at vi flytter sentrale applikasjoner og dataressurser til en ny server.

Nordea Direct kuttet renta i mars

24. mars satte Nordea Direct ned renta på boliglån – igjen. Som NFF-medlem kan du sikre deg skikkelig lave renter på boliglån og slik spare mange tusen hvert år.


Dekning av smittevernutstyr

Tidligere i mars informerte Helsedirektoratet oss om at de anbefaler at kommunen forsyner fastleger og avtalefysioterapeuter med smittevernutstyr. Nå følger KS opp overfor kommunene.


Nytt medlem i Næringspolitisk råd

Suppleringsvalget til Næringspolitisk råd er nå gjennomført. Den innstilte kandidaten, Arnhild Skjølberg, fikk flest ja-stemmer, og er dermed valgt inn som nytt medlem i rådet.


Skattefrie gaver til ansatte

Regelverket for skattefrie gaver til ansatte er endret fra 1. januar 2021. Gaver fra arbeidsgiver til ansatte er, under gitte forutsetninger, skattefrie med inntil kr 5 000 per år per ansatt og styremedlem.


Oppfølging av organisasjonsevaluering i NFF

NFF gjennomførte i 2020 en evaluering av forbundets organisasjonsmodell. Landsmøtet 2020 støttet Forbundsstyrets forslag til videre arbeidsprosess og tidsplan. Målsetningen er å legge frem forslag til endringer for Landsmøtet 2021.  

Suppleringsvalg til Næringspolitisk råd

(oppdatert med motkandidat 24. februar 2020) Selvstendig næringsdrivende medlemmer i NFF kan fra 10. mars delta i valget på nytt medlem i Næringspolitisk råd. Her presenteres Valgkomiteens innstilling til vervet og en ikke-innstilt kandidat.Side 1 av 69