Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 52

Lønnsundersøkelsen 2019

Medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund har nå fått invitasjon til å delta i den store, årlige lønnsundersøkelsen som forbundet gjennomfører.


Likelønnsdagen 14. november

Torsdag 14. november markerte Unio Likelønnsdagen. Fra den dagen og ut året jobber kvinner i prinsippet gratis, for fortsatt er det slik at kvinner bare tjener 87 prosent i snitt av hva menn tjener.

Pasientreiseordningen – innspill og forslag

Norsk Fysioterapeutforbund er invitert til et møte med Helsedirektoratet om pasientreiseordningen. I den forbindelse ønsker vi innspill fra medlemmene om problemstillinger, og forslag til forbedring av ordningen.Nordisk kongress om spiseforstyrrelser

I dagene 9.–11. september 2020 er Norges idrettshøgskole arena for NEDS Conference 2020 – en nordisk kongress for forskere og klinikere med interesse for spiseforstyrrelser.


Arbeidsplassvurdering – hva skjer?

Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund sendte 28. oktober 2019 et felles brev om ordningen med arbeidsplassvurdering til NAV ved arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.Side 1 av 52