Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 54
Omvendt mva.-rapportering og -betaling

Omvendt mva.-rapportering og -betaling

Foretak som utelukkende leverer helsetjenester, er ikke mva.-pliktige, men skal likevel rapportere og betale mva. til norske myndigheter i noen tilfeller.

Seminar for selvstendig næringsdrivende 11. mars

Norsk Fysioterapeutforbund arrangerer seminar for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter onsdag 11. mars kl. 1530–1935 i Kirkegata 15, Oslo, med dagsaktuelle temaer innenfor fag, regnskap og økonomi.Personopplysninger på avveie

I denne artikkelen beskriver TrinnVis, som NFF har en medlemsfordelsavtale med på internkontrollområdet, hva fysioterapeuten skal gjøre om personopplysninger kommer på avveie.


Utvidet pakkeforløp hjerneslag

Mot slutten av 2019 fullførte Helsedirektoratet sitt arbeid med fase 2 av pakkeforløpet for hjerneslag, som dermed nå også omfatter oppfølging og rehabilitering.

Til stede eller tilgjengelig?

Takstbruk for behandling i grupper og veiledet trening: Helfo tilbyr nå visuelle leksjoner som klargjør forskjellen på å være til stede og å være tilgjengelig.Husk tilskuddsplikten til NPE

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved seniorrådgiver Inge Krokan minner her om den årlige meldefristen for tilskudd, og bringer en liten nyttårsgave til fysioterapeutene: Beløpet senkes med 352 kroner.
Takstforhandlingene i 2020 – spørreundersøkelse

Som et ledd i forberedelsene til takstforhandlingene våren 2020 har Næringspolitisk råd nå sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer som er registrert som selvstendig næringsdrivende.Side 1 av 54