Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 57


Anbefaling til arbeidsgivere for helsepersonell

Helsedirektoratet har gitt en anbefaling til arbeidsgivere om å så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronavirus.


Ingen NFF-kurs frem til sommeren

Norsk Fysioterapeutforbund har vedtatt å utsette eller avlyse alle kurs i regi av forbundet frem til sommeren. Møter i regi av NFF gjennomføres elektronisk.Hva gjelder fra NAV nå?

Vi blir lovet stønad, men det skjer ikke noe. Jeg vet ikke hvilken stønad jeg skal søke på. Jeg får ulike råd. Så når får jeg pengene? Hva skal jeg søke på? Og hvor? Her gir NFF deg en oversikt.Fysioterapeuter får video-takster

Etter over en ukes påtrykk fra NFF ved forbundsleder Gerty Lund overfor Helse- og omsorgsdepartementet blir nå video-behandlingstakster for fysioterapeuter en realitet.


Hold turnusfysioterapeutene i arbeid

I en nettsak fra Helsedirektoratet i dag 21. mars står det at direktoratets vedtak om å stenge virksomheter gir utfordringer, blant annet for turnusfysioterapeuter, som kan få problemer med å få fullført sin turnustjeneste.Side 1 av 57