Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 45

Farvel solidaritet

Er det bare Norsk Fysioterapeutforbund som ser helheten i fysioterapitjenesten?

Ny avtale med Norway Accounts

Det er inngått ny avtale med Norway Accounts for kurs og rådgivning til medlemmer innen økonomi, regnskapsforståelse, selskapsrettslige forhold og annet knyttet til drift av fysioterapivirksomhet.


Avslutningsseremoni for 130 nye fysioterapeuter

Onsdag 13. juni var det avslutningsseremoni ved OsloMet for 130 nye fysioterapeuter. Regionleder Aslaug Kleiveland holdt tale til de nye kollegene på vegne av NFFs forbundsstyre. 


Fra rammeplan til nasjonale retningslinjer

Høsten 2017 startet Kunnskapsdepartementet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for fysioterapeututdanningen. Prosjektet har fått navnet RETHOS – Retningslinjer for helse- og sosialutdanningene.


Arbeid og helse - ny kunnskap mv.

På kort tid er det kommet tre rapporter som bør være av interesse for mange fysioterapeuter. STAMI har vært sentrale i alle tre rapportene.

Bedriftstilbud på strøm fra Fjordkraft

Fjordkraft har utvidet tilbudet til Norsk Fysioterapeutforbunds medlemmer til også å omfatte en gunstig strømavtale for virksomheter: "Innkjøpspris Bedrift".Ny definisjon av habilitering og rehabilitering

En ny definisjon av habilitering og rehabilitering trådte i kraft 1. mai i år, etter at Helse- og omsorgsdepartementets forslag fra september 2017 til ny definisjon hadde vært på høringsrunde.Høstens grunnkurs for næringsdrivende

Programmet er nå klart for NFFs tredagers grunnkurs 25.–27. oktober 2018 for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med og uten driftstilskudd.


Norske foredragsholdere på WCPT-kongressen i 2019

I en pressemelding presenterte WCPT nylig to norske foredragsholdere på WCPTs internasjonale fagkongress i Geneve 10.–13. mai 2019: fysioterapeutene og forskerne Jorunn Helbostad (NTNU) og Nina Rydland Olsen (Høgskulen på Vestlandet).

Tvisteløsningsnemnd for tilskuddspraksis

Ny nemndsleder og større vekt på frivillige løsninger er nytt når nye retningslinjer for tvisteløsningsnemnda for avtalefysioterapeuter i KS-sektoren er klare fra april 2018.Side 1 av 45