Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 51

Europeisk WCPT-kongress om utdanning

I dagene 11. og 12. september 2020 holder den europeiske regionen i WCPT (ER-WCPT) sin 5. europeiske kongress, i Leuven, Belgia. Temaet er utdanning innen fysioterapi.


Gratis webinar-serie om IA-arbeid

I månadene oktober–desember held NAV ein serie gratis halvtimeskurs på nettet om arbeidsmiljø, førebygging og reduksjon av sjukefråvær, og anna arbeid relatert til inkluderande arbeidsliv (IA).


Regionstyrevalget – hvem ble valgt?

Resultatene fra regionstyrevalget er nå klare. I alle fem regioner fikk samtlige av de innstilte kandidatene støtte fra et flertall i valget.


Hovedlandsmøtet 2019 – innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer til Hovedlandsmøtet 2019 ble 18. september sendt ut til delegater og andre deltakere på landsmøtet, og til organisasjonsledd i forbundet, og ble dessuten publisert på forbundsnettsidene samme dag.

Avtalen med Norway Accounts fornyet

Norsk Fysioterapeutforbund og Norway Accounts har fornyet avtalen innen økonomi, regnskapsforståelse, selskapsrettslige forhold og annet knyttet til drift av fysioterapivirksomhet.Valgkomiteens innstilling og begrunnelse

Den sentrale valgkomiteen avga 12. september 2019 sin innstilling til de av vervene i forbundets sentrale organer og Fondsstyret som omfattes av valg på Hovedlandsmøtet 2019.


Riktige refusjonskrav fra fysioterapeuter

Med sin nye kampanje ønsker Helfo å bidra til at fysioterapeuter og andre helseaktører sender inn riktige refusjonskrav. Det er tale om store penger. Vet du for eksempel hvor mye takstene A3, A8 og A9 utgjorde i 2018?


Regionstyrevalg – innstillinger og presentasjoner

Ingen nye kandidater til regionstyrevalget ble fremmet innen fristen 5. september. Kandidatlistene i de fem regionene er dermed endelige. Endring per 26. september: Det er mulig å stemme i regionstyrevalget t.o.m. tirsdag 1. oktober.


Verdens fysioterapidag 2019

I år har WCPT valgt kroniske smerter som tema for den internasjonale markeringen av Fysioterapidagen 8. september. Her finner du informasjon om dagen, og WCPTs pasientrettede plakater og brosjyre i norsk versjon.Side 1 av 51