Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 84Nye regionstyrer i NFF er valgt

Valget på nye styrer i Norsk Fysioterapeutforbunds fem regioner ble avsluttet ved midnatt. Her ser du hvem som blir regionledere, styremedlemmer og varamedlemmer fra 1. januar 2023.Reisestipend fra Fysiofondet

Kurs og annen etterutdanning for fysioterapeuter er blant aktivitetene du kan søke Fysiofondet om reisestipend for.


Innspill fra NFF til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Samhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester blir et sentralt tema når Regjeringen neste år legger frem en stortingsmelding om helsetjenesten for de neste fire årene. Dette var også viktige tema i NFFs innspill til meldingen.


Endelig kunne kollegaveilederne møtes igjen

Etter fire år uten fysisk møte fikk kollegaveilederne i Norsk Fysioterapeutforbund omsider anledning til å dele erfaringer, gi hverandre tilbakemeldinger og lære av hverandre under et seminar i Oslo.


Unios verneombudskonferanse 2022

For 10. år på rad inviterer Unio verneombud og hovedverneombud til to dagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombuds-/hovedverneombudsrollen.Side 1 av 84