Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Alle typer nyheter knyttet til NFFs virksomhet på alle områder, og til fysioterapi og fysioterapeuter generelt.


Side 1 av 67

Innstramming i nye 15 kommuner

I alt 25 kommuner omfattes nå av nye, strengere koronatiltak. Fysioterapeuter kan holde åpent i disse kommunene, og regjeringen fraråder ingen pasienter å oppsøke fysioterapeut.


Nordre Follo stenger likevel ikke avtalefysioterapi

Etter at etter at regjeringen i går presenterte sine tiltak for de utsatte kommunene, har Nordre Follo kommune valgt å omgjøre sin beslutning om at avtalefysioterapeutene må stenge ned, og legger seg nå på samme linje som nabokommunene.


Avtalefysioterapeuter må stenge i Nordre Follo

(oppdatert 24. januar 2021, vedtaket omgjort) Det er sendt ut melding fra kommuneledelsen til avtalefysioterapeutene i Nordre Follo kommune om full nedstengning for fysisk pasientkontakt.Helsestasjon – nytt verktøy for bemanning

Onsdag 20. januar lanserer Helsedirektoratet et nytt verktøy for enklere å kunne planlegge bemanning på helsestasjoner 0–5 år. Fungerende leder av NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi deltar på webinaret.Rabatt på elbiler fra Bertel O. Steen AS

Unio har fremforhandlet en gunstig rabattavtale med Bertel O. Steen AS for medlemmer i Unio-forbundene. Avtalen innebærer rabatt på elektriske personbiler fra Mercedes-Benz, Smart, KIA, Peugeot, Citroën, DS og Opel.
Side 1 av 67