Videokonsultasjon for fysioterapeuter – undersøkelsestakster

Helse- og omsorgsdepartementet har endelig etterkommet krav fra NFF, NMF og PFF og endret stønadsforskriften i tråd med våre innspill. Fysioterapeuter kan nå bruke nye undersøkelsestakster ved videokonsultasjon fra 21. april 2020.