Videokonsultasjoner og takster

De nye takstene for videokonsultasjon er blant informasjonen du finner her.


Takstplakater – videokonsultasjoner

NFF har laget honorartakstplakat og egenandelsplakat for takstene som ble inntatt i stønadsforskriften i mars og april, og som gjelder fram til 1. september 2020.

Fysioterapeuter får video-takster

Etter over en ukes påtrykk fra NFF ved forbundsleder Gerty Lund overfor Helse- og omsorgsdepartementet blir nå video-behandlingstakster for fysioterapeuter en realitet.