Råd til selvhjelp for næringsdrivende i koronatider

Pandemien har ført til at næringsdrivende fysioterapeuter måtte stenge i en lengre periode, og mange har lidd økonomisk tap.

Myndighetene har innført flere nye ordninger for å hjelpe alle typer næringsdrivende, og ordningene er generelle og skal favne bredt. I tillegg er regelverket i folketrygdloven og for lån endret for å hjelpe næringsdrivende.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på en del ulike måter næringsdrivende fysioterapeuter kan gå frem for å sikre driften av virksomheten fremover.