Kompensasjonsordninger for svikt i inntekt og for dekning av uunngåelige kostnader

Det finnes to kompensasjonsmuligheter for fysioterapeuter som er næringsdrivende.