Uten driftstilskudd


Kompensasjons- og støtteordninger

Søker du støtte gjennom begge ordningene for selvstendig næringsdrivende som er knyttet til koronasituasjonen? Her er noen detaljer du bør kjenne til.

Veiledningsvideo for kontantstøtte-søknad

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund har nå tilgang til en digital veiledning til utfylling av søknad om støtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet.

Råd til selvhjelp for næringsdrivende i koronatider

Pandemien har ført til at næringsdrivende fysioterapeuter måtte stenge i en lengre periode, og mange har lidd økonomisk tap.Myndighetene har innført flere nye ordninger for å hjelpe alle typer næringsdrivende, og ordningene er generelle og skal favne ...