Ingen nye korona-takster for selvstendig næringsdrivende-skuffende svar fra HOD-

NFF sendte 12. mai et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og flere andre departementer. Der ble det fremsatt flere krav om tilpasninger i vedtatte kompensasjonsordningene, slik at NFFs medlemmer som jobber som selvstendig næringsdrivende ble sikret på en bedre måte.