Rettigheter og stønader


Kompensasjons- og støtteordninger

Søker du støtte gjennom begge ordningene for selvstendig næringsdrivende som er knyttet til koronasituasjonen? Her er noen detaljer du bør kjenne til.

Veiledningsvideo for kontantstøtte-søknad

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund har nå tilgang til en digital veiledning til utfylling av søknad om støtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet. Oppdatert versjon er nå tilgjengelig (21. mai 2020)

Hva gjelder fra NAV nå?

Det er mange spørsmål knyttet til stønader fra NAV. Mange vet ikke hvilken stønad man kan søke på, hvor man skal søke, og når man får utbetalt stønaden. NFF gir deg her en oversikt, oppdatert per 5. mai 2020.