Med driftstilskudd


Råd til selvhjelp for næringsdrivende i koronatider

Pandemien har ført til at næringsdrivende fysioterapeuter måtte stenge i en lengre periode, og mange har lidd økonomisk tap.Myndighetene har innført flere nye ordninger for å hjelpe alle typer næringsdrivende, og ordningene er generelle og skal favne ...

Side 2 av 2