Stønads- og kompensasjonsordningene for selvstendig næringsdrivende

NFF sendte 12. mai 2020 brev til Statsministerens kontor og de aktuelle departementene med krav om tilpasninger i ordningene. Her følger en oversikt over kravene.