NFF krever videreføring av videokonsultasjonstakster

NFF sendte 6. august ut en pressemelding om behovet for å videreføre de midlertidige videokonsultasjonstakstene også etter august, og å gjøre dem permanente.


I pressemeldingen oppsummerer forbundsleder Gerty Lund NFFs holdning slik:

"– Pasienter må fortsatt kunne nyte godt av muligheten for videokonsultasjon. Både smittevernhensyn og behovet for å utvikle tjenestene tilsier at takstene må videreføres og bli permanente. Fysioterapeuter ønsker å bruke digitale verktøy til beste for pasientene, men ingen kan forvente at et nyttig tjenestetilbud til innbyggerne kan opprettholdes gjennom at fysioterapeuter arbeider gratis, understreker Gerty Lund."

Les hele pressemeldingen her: