Ingen nye korona-takster for selvstendig næringsdrivende – skuffende svar fra HOD

NFF sendte 12. mai et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og flere andre departementer med krav om tilpasninger i kompensasjonsordningene.