Smittevernveileder er arkivert

(oppdatert 4. oktober 2021) Veileder for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt gjelder ikke lenger, og erstattes av nye råd og anbefalinger til tjenestene.