Nytt om helsepersonellvaksinasjon og beskyttelsesutstyr

Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt ny veiledning om vaksinasjon av helsepersonell, og smittevernveilederens avsnitt om bruk av beskyttelsesutstyr er oppdatert.