Medlemmer ønsker å bli covid-19-vaksinert

NFF mener at fysioterapeuter må prioriteres likt med annet helsepersonell når det gjelder vaksinasjon. Overfor NFF understreker Folkehelseinstituttet (FHI) at fysioterapeuter er å betrakte på lik linje med annet helsepersonell.