Lettelser i nasjonale koronatiltak

Noen hovedpunkter: endringer i TISK-strategien, mer fysisk undervisning på universiteter og høyskoler, flere deltakere på arrangementer, mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten.