Nyheter

Nyheter og kommentarer om koronasituasjonen, som opprinnelig publisert andre steder på forbundssidene, men enkelte artikler er oppdatert.


Smittevernutstyr i kommunehelsetjenesten

Helsedirektoratet og KS presiserer at fysioterapeuter med driftsavtale kan få smittevernutstyr og testutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen.

Lettelser i nasjonale koronatiltak

Noen hovedpunkter: endringer i TISK-strategien, mer fysisk undervisning på universiteter og høyskoler, flere deltakere på arrangementer, mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten.

Avtale om overtid på plass i Virke

Tidligere denne uka ble det inngått avtale mellom Unio og KS og Unio og Oslo kommune. I ettermiddag ble det også inngått avtale med Virke. 

Avtale om overtid på plass i Oslo kommune

Fysioterapeuter i Oslo kommune er nå sikret avtale som gir bedre betalt for koronarelatert merarbeid og overtid. Avtalen forutsetter at bruk av merarbeid og overtid skal baseres på frivillighet så langt mulig.

NFF-kurs på nyåret

De nye koronatiltakene, med et lavt tak på antall deltakere på arrangementer og en anbefaling om å begrense sosial kontakt, får konsekvenser for NFFs kurs i januar 2022.

Nytt om kompensasjonsordninger

Tirsdag 14. desember presenterte regjeringen nytt om kompensasjonsordningene for næringslivet og arbeidstakere som blir rammet av tiltakene. Tiltakene skal vare i minst fire uker fra onsdag 15. desember.

Vaksine og jobb: hva gjelder?

NFFs sekretariat får mange spørsmål om vaksinering og vaksinestatus i forbindelse med koronapandemien. Det dreier seg om koronavaksine, men også vaksine mot sesonginfluensa. Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Tap i omsetning og koronarelatert fravær

Lurer du på hva som gjelder for næringsdrivende ved tap i omsetning og koronarelatert fravær? Regjeringen har varslet videreføring og nye tiltak, som du kan lese om her.

Nye koronatiltak fra torsdag 9. desember

Regjeringen innfører nye koronatiltak med virkning fra midnatt til torsdag 9. desember 2021. Formålet er å begrense koronasmitte og dempe presset på helsevesenet. Her er de viktigste tiltakene, og konsekvensene for fysioterapeuter.

Side 1 av 10