Nyheter

Nyheter og kommentarer om koronasituasjonen, som opprinnelig publisert, men enkelte artikler er oppdatert. Gå til spørsmål og svar for oppdatert informasjon og veiledning.


Smittevernveileder er arkivert

(oppdatert 4. oktober 2021) Veileder for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt gjelder ikke lenger, og erstattes av nye råd og anbefalinger til tjenestene.

Medlemmer ønsker å bli covid-19-vaksinert

NFF mener at fysioterapeuter må prioriteres likt med annet helsepersonell når det gjelder vaksinasjon. Overfor NFF understreker Folkehelseinstituttet (FHI) at fysioterapeuter er å betrakte på lik linje med annet helsepersonell.

Dekning av smittevernutstyr

Tidligere i mars informerte Helsedirektoratet oss om at de anbefaler at kommunen forsyner fastleger og avtalefysioterapeuter med smittevernutstyr. Nå følger KS opp overfor kommunene.

Lettelser i tiltak på Østlandet

Regjeringen kunngjorde i dag at de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene som gjelder for Oslo og flere kommuner i Viken, ikke vil bli forlenget.

Kraftige tiltak i Vestland fylke

Regjeringen innfører kraftige tiltak i 13 kommuner etter at Bergen og kommunene rundt har hatt utbrudd både av den engelske varianten av koronaviruset og av den sørafrikanske varianten.

Nye tiltak i Halden og Sarpsborg

Som en konsekvens av smitteutviklingen den siste tiden kunngjorde regjeringen søndag kveld at også kommunene Halden og Sarpsborg legges til den såkalte «ring 1» (risikonivå 5), hvor det er innført forsterkede smitteverntiltak.

Tiltak forlenges i østlandskommuner

Regjeringen kunngjorde på dagens pressekonferanse at de strenge tiltakene for 25 kommuner på Østlandet forlenges til onsdag 3. februar.

Side 1 av 9