Sykefravær og karantene

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Jeg er selvstendig næringsdrivende med egen virksomhet. Har jeg rett på sykepenger dersom jeg får påvist smitte av korona eller blir pålagt karantene?

Selvstendig næringsdrivende som er syk med korona, mistenkt smittet eller pålagt karantene grunnet korona, kan ha rett til sykepenger fra dag 4. Det er et krav at fraværet dokumenteres med sykmelding fra lege fra den fjerde dagen.

 

Du kan lese mer om dette hos NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger/sykepenger-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere.

Har arbeidstaker rett på sykepenger i karantenetid ved mistanke om smitte?

Arbeidstaker har rett til sykemelding hvis en lege har vurdert at man må holdes isolert fordi det mistenkes smitte. Det kreves ikke bevis for at man faktisk er smittebærer. Det er tilstrekkelig at det er en risiko for å være smittebærer. Mistanken må dokumenteres med en sykemelding. Sykemelding uten personlig undersøkelse av pasienten godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Velger du på eget initiativ å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du ikke rett til sykepenger.

(05.12.2021) Hvordan fordeles utgiftene til koronarelatert sykefravær?

Regjeringen annonserte 2. desember 2021 at den reduserer perioden arbeidsgivere må betale sykepenger. Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere.

Les mer her:

Har jeg rett til sykepenger ved påvist smitte?

Dersom koronasmitte er påvist av lege, har man en sykdom som innebærer at man er arbeidsufør, og man har dermed rett til sykepenger.