Instituttet får avbestillinger til timer med mindre enn 24 timers forvarsel begrunnet med at pasienten har symptomer på luftveisinfeksjon. Skal instituttet kreve betalt fra pasientene i disse tilfellene?

En fysioterapeut har rettslig sett adgang til å ta betalt for en bestilt time som ikke benyttes dersom pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid. Dette gjelder både virksomheter med og uten driftstilskudd, og også i tilfeller hvor pasienten uteblir på grunn av symptomer på eller mistanke om covid-19. Det er derfor adgang til å kreve betaling for timer som avbestilles samme dag.

Om man på tross av dette bør kreve betalt i slike tilfeller, er et spørsmål som aktualiserer flere hensyn, og som det ikke fins noe fasitsvar på.

Et krav om betaling vil i slike tilfeller kunne føre til at enkelte pasienter kommer til behandling ved instituttet i en situasjon hvor de burde holdt seg hjemme. Dette er det vanskelig å gardere seg mot, da man i praksis blir nødt til å stole på pasientens egen samvittighet. Slike situasjoner vil uunngåelig medføre en økt smittefare for behandleren selv, andre pasienter og eventuelle kollegaer. Hvis pasient eller fysioterapeut etter behandling får påvist smitte, og instituttet må stenges for en periode, risikerer man også å bli påført en betydelig kostnad i tapte inntekter.

Videre er det et spørsmål om det er en god forretningsstrategi å kreve betaling, både for ryktet til instituttet så vel som med tanke på forholdet til pasienten. En praksis med å kreve betaling kan slå tilbake i form av at både nye og faste pasienter velger et annet behandlingssted.

Selv om ikke det finnes noe fasitsvar i dette tilfellet, risikerer instituttet ved å kreve betaling et tap som er betydelig større enn enkelttimene man mister. NFF kan ikke konkludere med hva som er riktig praksis her, og hver virksomhet blir nødt til å ta en beslutning man kan stå inne for både som helsepersonell og som næringsdrivende. Mange av NFFs medlemmer har imidlertid valgt å selv ta kostnaden ved avbestillingene, både grunnet egen sikkerhet og mer langsiktige økonomiske betraktninger.