Offentlige støtteordninger og andre tiltak

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
(14.12.2021) Hvilke kompensasjonsordninger gjelder fra 15. desember?

Tirsdag 14. desember presenterte regjeringen nytt om kompensasjonsordningene for næringslivet og arbeidstakere som blir rammet av tiltakene. Tiltakene skal vare i minst fire uker fra onsdag 15. desember. Les hele artikkelen:

(05.12.2021) Hvordan fordeles utgiftene til koronarelatert sykefravær?

Regjeringen annonserte 2. desember 2021 at den reduserer perioden arbeidsgivere må betale sykepenger. Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere.

Les mer her:

Hvilke kompensasjonsordninger gjelder for både ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter?

Alle kan søke om:

1) Omsorgspenger ved fravær grunnet omsorgsoppgaver, eller fordi man må være hjemme med barn på grunn av særlige smitteverntiltak i skole og barnehage ut 2020:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

2)    Sykepenger:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger

3)    Sosialstønad:

https://www.nav.no/sosialhjelp/

Hvilke kompensasjonsordninger gjelder for selvstendig næringsdrivende i koronasituasjonen?

1) Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet, administrert av NAV. Hold deg orientert om søknadsfristene på NAVs nettsider:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet

2) Kompensasjonsordning for delvis dekning av uunngåelige faste utgifter for AS, ENK og DA («kontantstøtten til næringslivet»), nå administrert av Brønnøysundregistrene. Etter ordningen kan man få støtte for fra og med september 2020 til februar 2021, se https://kompensasjonsordning.brreg.no/. Søknadsfristen er 15. juni 2021.

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund har tilgang til en digital veiledning til utfylling av søknad om støtte gjennom denne ordningen. Den ble laget i april 2020, men er fortsatt relevant:

Veiledningsvideo for kontantstøtte-søknad

Hvilke kompensasjonsordninger gjelder for frilansere (selvstendige oppdragstakere) i koronasituasjonen?

NAV anser deg som frilanser når du mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den du utfører oppdraget for. For informasjon om forskjellen på selvstendige næringsdrivende og frilansere, se her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/er-jeg-selvstendig-naeringsdrivende-frilanser-eller-arbeidstaker#chapter-3

Frilansere kan ved inntektsbortfall velge mellom dagpenger eller midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Les mer om hva du bør velge her:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/jeg-er-frilanser--bor-jeg-soke-dagpenger-eller-den-nye-ordningen

Hvilke kompensasjonsordninger gjelder særlig for ansatte som mister sin inntekt?

Ansatte fysioterapeuter som blir arbeidsledig eller permittert, kan søke om dagpenger fra NAV:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger

NAV har egne sider for selvstendig næringsdrivende

Her finner du oppdatert informasjon om og søknadsskjema for sykepenger, omsorgspenger og stønad til inntektssikring, og du kan lese mer om hva du kan gjøre i din situasjon og hvilke stønader som er tilgjengelig for deg: https://www.nav.no/person/selvstendig-naeringsdrivende/

Her finner du oversikt for deg med driftstilskudd over hvilke rettigheter du har, og når du kan søke om disse

I tillegg vil du finne tips og råd om hvordan du skal gå frem.

https://fysio.no/Media/Files/OEkonomi-med-DT-oppdatert-16_10_2020

Her finner du oversikt for deg uten driftstilskudd over hvilke rettigheter du har, og når du kan søke om disse

I tillegg vil du finne tips og råd om hvordan du skal gå frem. 

https://fysio.no/Media/Files/OEkonomi-SN-uten-DT-oppdatert-16_10_2020