Kurs

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Jeg får ikke lov av arbeidsgiver å delta – hva gjør jeg nå?

Dersom arbeidsgiver har lagt ned forbud mot deltakelse på arrangementer, skal du overholde dette. Send avlysning på e-post til kurs@fysio.no umiddelbart.

Jeg skal på kurs snart, skal jeg bestille reise og overnatting?

Fordi situasjonen endrer seg dag for dag er det vanskelig å si hva som vil skje fram i tid. Vi anbefaler at du avventer med å bestille reise og overnatting til kort tid i forveien av kurs.

Får jeg refundert kostnader til reise og overnatting ved kansellering eller avbestilling?

Dersom flyet er kansellert, får du refundert pengene. Mange flyselskaper og hoteller har innført nye regler for ombooking og kansellering. Ta direkte kontakt med leverandøren for å finne en løsning. Avklaring av dekning av kostnader knyttet til reise må tas med reiseforsikringsselskapet.

Regler for opptak og avmelding.

Hva skjer med arrangementer i regi av NFF?

NFF tilbyr mange kurs innen flere fagområder høsten 2021. Kurs gjennomføres digitalt dersom det er egnet for dette. Kurs som ikke kan gjennomføres digitalt etterstrebes å avholde fysisk i henhold til gjeldende smittevernregler. 

Får jeg tilbake kursavgiften?

Betalt kursavgift vil ikke refunderes før det tas stilling til om kurset får ny dato i år eller avlyses. Dersom NFF avlyser kurset, vil kursavgiften bli refundert i sin helhet. Deltakere vil få informasjon på e-post så fort det tas beslutning om ny dato eller avlysning. Vi ber om forståelse for at dette kan ta litt tid i en uavklart situasjon.

For avmelding til kurs etter april gjelder ordinære regler. Det vil si at dersom du melder deg av et kurs etter at du har fått tildelt kursplass, vil du bli belastet med et avmeldingsgebyr på kr 800,- frem til to uker før kursstart. 

Når det er mindre enn to uker til kursstart, vil du ikke få refundert kursavgiften. Samme regler gjelder dersom du melder deg av fordi arbeidsgiver ikke tillater at du deltar. Vi anbefaler at du tar saken opp med din arbeidsgiver. 

Dersom du er sykmeldt, eller sitter i karantene fordi du er smittet, eller fordi en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset, vil du bli belastet med et avmeldingsgebyr på kr 800,- helt frem til kursstart mot dokumentasjon av sykmeldingen/karantenen.