Forretningsdrift og forsikring

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Hva dekkes av NFFs næringsforsikringer?

Vi viser til det som står om næringsforsikringer på NFFs forsikringssider.

Forsikringskontoret har nylig publisert en artikkel om relevansen av sykeavbruddsforsikring og andre næringsforsikringer i forbindelse med korona-situasjonen:

https://www.fysioforsikring.no/tema/naring/hva-dekkes-av-naringsforsikring-ift-korona/

https://www.fysioforsikring.no/forsikringer/naring/sykeavbrudd/

https://www.facebook.com/NorskFysio/videos/196081381450848/

Får vi reduksjon i EPJ–prisen?

NFF har mottatt informasjon fra Aspit om at de setter ned prisen på Physica online grunnlisens. Under følger hele meldingen fra Aspit:

"Tiltak i forbindelse med Covid19 situasjonen

Som de fleste norske virksomheter er også Aspit rammet av situasjonen i landet. Den tyngste byrden ligger likevel hos våre kunder. Vi har arbeidet med modeller for hvordan vi kan bidra direkte overfor kunder i situasjonen. Tiltak vi kan gjøre utover og i kombinasjon med de statlige tiltakspakkene.

Vi har kommet frem til en modell der vi reduserer prisen med 38% på Physica Online grunnlisens over en periode på 3 måneder. Vi iverksetter dette for samtlige brukere av Physica Online i form av prisfradrag på annet halvår 2020.

Med vennlig hilsen,
Dag Helge Haslekås
Daglig leder/CEO"

Jeg har dårlig likviditet på grunn av svikt i omsetningen. Hva kan jeg gjøre?

NFF oppfordrer alle selvstendig næringsdrivende til å gå i dialog med huseiere og andre leverandører om eventuell utsettelse og eller reduksjoner av husleie osv. For mer informasjon henvises til våre artikler på nettsiden https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Uten-driftstilskudd-uten-inntekt dersom du har driftstilskudd finner du informasjon her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Mange-mister-inntekt-hva-kan-du-gjoere

Du må selv søke om utsettelse for konkrete betalinger. Det kan gjelde eiendomsskatt, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og lignende. Nedenfor ser du hvordan du går fram.

 

Søknad sendes enklest ved å benytte Altinn. Logg på Altinn for ditt foretak og velg:

Nytt skjema og be om Kontaktskjema – Skatteetaten (Næringsdrivende) RF-1306,

  • Start tjenesten og fyll inn;
    • Tema-velg «Annet»
    • Overskrift – skriv «Søknad – utsettelse betaling av x (her skriver du hva utsettelsen gjelder)»
    • Fritekst – skriv «På grunn av sviktende og tildels bortfall av innbetalinger, søkes om utsettelse med betaling av x, frem til varigheten av de helsemessige tiltak er kommet til avklaring.»

Ettersom det nå er stor pågang av slike søknader, vil det nok ta en del tid før du får svar og i mellomtiden venter du med å betale slik krav. Fra Altinn vil du få kvittering (epost) for innsendt søknad, ta godt vare på denne.

Kan jeg kreve å få slippe å betale husleie når jeg er pålagt å stenge instituttet?

Selv om du er pålagt å stenge må du dekke løpende kostnader som f.eks. husleie. Løpende kostnader, som husleie, er blant de utgiftene som kan søkes dekket gjennom den varslede «kontantstøtten» fra regjeringen, så det vil være mulig å få dekket store deler av denne kostnaden fra statens.

 

Husleieloven § 2-17 inneholder en regel som i noen tilfeller legger ansvaret for offentligrettslige rådighetsbegrensninger på utleier. Det kan f.eks. dreie seg om pålegg om stenging av instituttet fordi det er muggsopp i lufteanlegget, slik at det er helseskadelig å være der. I slike tilfeller kan leietaker påberope mangel ved lokalet, og dermed kreve betalingsfritak, eller reduksjon i husleia. Forutsetningen for dette er vedtaket som pålegger rådighetsbegrensninger gjelder det aktuelle lokalet. Det er altså ikke nok at det kommer et generelt påbud om stengning av alle fysioterapiinstitutter, det må være forhold som knytter vedtaket til det aktuelle lokalet.