Driftstilskudd

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Får jeg utbetalt driftstilskudd dersom jeg blir satt i karantene?

Dersom du blir satt i karantene har KS anbefalt at kommunene utbetaler driftstilskuddet uendret i 16 dager. Oslo kommune (Helseetaten og bydelene) bekreftet uendret utbetaling av driftstilskudd i 14/16 dager avhengig av type avtale.

Får jeg utbetalt driftstilskudd dersom jeg blir pålagt fra offentlige myndigheter å stenge virksomheten?

Både KS og Oslo kommune (Helseetaten og bydelene) anbefaler kommunen å videreføre utbetaling av driftstilskuddet uendret inntil videre.

Utbetaler Oslo kommune driftstilskudd ved karantene?

Hvis du er pålagt karantene har du rett til sykepenger, det skal derfor ikke trekkes i driftstilskuddet de første 14/16 dagene.

Om utbetaling av driftstilskudd til deg som fortsatt må holde stengt eller som har tatt midlertidig arbeid for kommunen

Oppdatert 31.03.20.

Her er tre nyheter du som har driftstilskudd må være obs på. Dersom du opplever at din kommune stopper eller avkorter ditt driftstilskudd anbefales at du viser til denne informasjonen. Kommunen kan få dette bekreftet fra KS . NFF har henvend seg til  Oslo kommune for avklaring av denne problemstillingen, per.31.03.20 er dette ikke avklart.  For det tilfelle at kommunen nekter å utbetale driftstilskuddet anmoder vi deg om å ta kontakt med NFF så vi kan bistå deg.

 

  • Helsemyndighetene viderefører stengingen av fysioterapiinstituttene
  • KS anbefaler at kommunene fortsetter å utbetale driftstilskuddene inntil videre og NFF har anmodet Oslo kommune om det sammen
  • KS anbefaler at også fysioterapeuter som har inngått midlertidig arbeidsavtale med kommunen om arbeid knyttet til smittevern eller liknende, mottar driftstilskuddet uendret inntil videre
  • KS anbefaler at også fysioterapeuter som har inngått midlertidig arbeidsavtale med kommunen om arbeid knyttet til smittevern eller liknende, mottar lønn i tillegg til utbetaling av driftstilskuddet
Får jeg utbetalt driftstilskudd uendret også etter 16 dager dersom instituttet fortsatt må holdes stengt?

Både KS og Oslo kommune (Helseetaten og bydelene) anbefaler kommunen å videreføre utbetaling driftstilskuddet uendret inntil videre. NFF har fått tilbakemelding om at store kommuner følger KS anbefaling, som for eksempel Bodø, Trondheim, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Bærum, Bergen med flere.

Får jeg utbetalt driftstilskudd når myndigheten har pålagt meg å stenge instituttet?

At instituttet stenges, er en karantene fra myndighetene. KS anbefaler at kommunene utbetaler driftstilskudd, dersom du blir satt i karantene.  Oslo kommune (Helseetaten og bydelene) har bekreftet uendret utbetaling av driftstilskudd i 14/ 16 dager avhengig av type avtale. NFF har fått tilbakemelding om at store kommuner følger KS anbefaling, som for eksempel Bodø, Trondheim, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Bærum, Bergen med flere.