Barn og omsorg

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Kan arbeidsgiver nekte meg å være hjemme fra jobb for å passe barn ved stengt barnehage og skole grunnet koronautbruddet, eller dersom barnet er i karantene?

Nei. Ved midlertidig forskrift er retten til permisjon fra arbeid utvidet til å gjelde ved stengt barnehage og skole, samt ved karantene, jf. midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 4-6.

Har selvstendig næringsdrivende rett til omsorgspenger?

Selvstendig næringsdrivende har rett til omsorgspenger, men må dekke de 10 første omsorgsdagene selv. Man kan likevel ha rett til omsorgspenger fra første dag dersom man har barn som er 13 år eller eldre, og som er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Les mer på NAVs nettsider: 

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

Har jeg krav på barnepass når barnehage eller skole er stengt?

Barnehager og skoler må sørge for et tilbud til barn av personer i såkalt samfunnskritiske funksjoner. Det samme gjelder barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Helse- og omsorg er i sin helhet definert som en samfunnskritisk gruppe. Helsedirektoratet beskriver at dette skal omfatte personer som skal opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester. Det vil være alle de ansatte i kommunen som utfører oppgaver i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg vil det være personell som er omfattet av helsepersonelloven. Det skal legges til grunn en vid forståelse av definisjonen «helsepersonell» og det vil kunne omfatte svært mange personer. 

Det betyr at alle fysioterapeuter – både ansatte og selvstendig næringsdrivende og også turnusfysioterapeuter, kan ha rett til barnepass i denne perioden.

Regjeringen definerer hvilke yrkesgrupper som regnes som samfunnskritiske tjenester. Du kan laste ned listen fra regjeringens nettsider.

Dersom du skulle ha en stilling som gjør at du ikke har krav på barnepass, kan du søke om omsorgspenger. Les mer på NAVs sider her:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

Kan andre overta omsorgsdagene dersom den ene forelderen ikke kan være hjemme fra jobb grunnet samfunnskritiske oppgaver?

Ja. Samtlige omsorgsdager (20 dager) kan overføres til en annen omsorgsperson i periode barnehage eller skole er stengt grunnet koronautbruddet. 

Regjeringen skriver i pressemeldingen at adgangen til overføring av praktiske årsaker er generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Hvilke rettigheter har arbeidstaker som må være hjemme på grunn av sykt barn, barn i karantene eller stengt barnehage eller skole?

En arbeidstaker som må være hjemme på grunn av sykt barn, eller fordi barnehage eller skole er stengt, har rett til permisjon.

Arbeidstakeren vil på visse vilkår ha rett til omsorgspenger. Arbeidstaker med ett eller to barn har rett til 20 omsorgsdager per år, men ved tre eller flere økes kvoten til 30 dager per år. Har foreldrene avtale om delt bosted, får man 20 eller 30 dager hver. Har man omsorgen alene, dobles antall dager.

Ved lokal stenging av barnehage eller skole har man rett på omsorgsdager så lenge stengingen varer, selv om man måtte ha brukt opp ovennevnte kvote.

Man kan søke om ekstra omsorgsdager dersom man har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, eller dersom den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel verneplikt, sykdom eller fengselsopphold.

Les mer på NAVs nettsider: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger.

 .

Kan jeg kreve hjemmekontor slik at jeg slipper å bruke omsorgsdager når barnehagen eller skolen er stengt?

Nei, man kan ikke kreve hjemmekontor. Men regjeringen oppfordrer likevel arbeidsgivere og arbeidstakere til å være fleksible. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig bør benytte seg av dette dersom det er mulig.