Forbundsleder har ordet

Forbundsleder Gerty Lund i NFF kommenterer situasjonen.  


Side 1 av 2

Påvirkningsarbeidet

Vi er i denne perioden i hyppig kontakt med mange sentrale aktører. Både med helsemyndighetene, helsepolitikere og finanspolitikere på Stortinget, helseforetak og organisasjoner som KS, Spekter, Virke. Vi opplever også å få god drahjelp fra Unio.

Dokumenter som er sendt inn finner dere i relaterte dokumenter. Dette er langtfra uttømmende for all kommunikasjon, for mye foregår på telefon, i digitale møter og på e-post.