Ansatte og tariff

Informasjon om aktuelle tema som berører ansatte medlemmer. Se også spørsmål og svar for oppdatert informasjon og veiledning om andre forhold.


Arbeidsplikt

Alt helsepersonell, også pensjonister og studenter, kan bli beordret til utvidet arbeidstid og pålagt andre oppgaver for å bidra til å avhjelpe koronakrisen. Også pensjonister og studenter kan beordres.

Permittering

Om permittering av ansatte, herunder som følge av koronaviruset, oppdatert per 14. august 2020.Ferie og reise

Arbeidsgivers styringsrett, endring og avvikling av ferie, felles veileder (KS), oppheving av midlertidig reiseforbud utenlands, m.m.


Tariff

Dokumenter og annen informasjon om endringer i tariffavtalene knyttet til den korona-relaterte situasjonen, samt utsettelsen av hovedtariffoppgjøret 2020.