Aktuelt fagstoff

Informasjon, råd og tips om lungefysioterapi, smittevern, prioritering, nettkurs, elektronisk samhandling, eksempler fra praksis mv.


Smittevern

Smittevern

Tiltakene som er iverksatt grunnet covid-19 epidemien har alle til hensikt å begrense smitte. Nettkurs

Nettkurs

Aktuelle nettkurs og webinarer fra NFF og andre.