Forbundsleders kalender

Noen av forbundsleders viktigste aktiviteter.


Januar 2017

 • 10. januar - Dialogmøte i HOD - om ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav
 • 12. januar - Møte i Unio Spekter
 • 16. januar - Oppstartmøte for nye regionstyrer
 • 17. januar - Oppstartmøte for nytt Forbundsstyre og nye utvalg
 • 18. januar - Forbundsstyremøte
 • 19. januar - Styremøte Unio
 • 19. januar - Tariffseminar/pensjon
 • 20. januar - Tariffseminar/pensjon
 • 24. januar - Medlemsmøte Region Sør-Øst

Februar 2017

 • 13. februar - Forbundsstyremøte
 • 14. februar - Inntektspolitisk konferanse
 • 14. februar - Styremøte Unio
 • 15. februar - Styremøte/styreseminar Unio

Mars 2017

April 2017

 • 3. april - Møte i Unio Spekter
 • 6. april - Styremøte Unio
 • 19.-21. april - London
 • 25. april - Forbundsstyremøte

Mai 2017

 • 4. mai - Helsebarometeret 2018
 • 9.-12. mai - Nordisk forbundsledermøte, Island
 • 31. mai - Takstforhandlinger

Juni 2017

 • 1. juni - Takstforhandlinger
 • 7. juni - Takstforhandlinger
 • 12. juni - Takstforhandlinger
 • 14. juni - Forbundsstyremøte

August 2017

September 2017

Oktober 2017

November 2017

Desember 2017