Vurderer videreføring av takster for videokonsultasjon

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer forlengelse av videokonsultasjonstakster, og NFF forventer et raskt svar fra departementet. 


I mars fikk fysioterapeutene muligheten til å ta takster for videokonsultasjoner. Denne ble innført som en midlertidig ordning knyttet til korona, og skulle gjelde til 1. september. NFF har tidligere bedt om at takstene forlenges, men departementet sa i juli nei til dette.

Den siste tids utvikling av smittesituasjonen i Norge aktualiserer denne problemstillingen, og NFF sendte derfor ny forespørsel til departementet 11. august, hvor vi ba om at midlertidige videokonsultasjonstakster videreføres. Departementet svarer i dag at saken er til behandling for rask avgjørelse, og at vi kan forvente svar innen relativt kort tid.

NFF ønsker at taksten blir permanent, men håper nå at departementet forlenger takstene til 1. november.

– Det bekymrer medlemmene våre at dette ikke er på plass. Mange har flere pasienter som følges opp ved hjelp av videokonsultasjoner som følge av covid-19, sier forbundsleder Gerty Lund.