Uravstemning i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi stemme er 20. juni kl. 1600.


Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 29. april, og oppgjøret gikk dermed til mekling. Tirsdag 24. mai la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

På Unios nettsider kan du lese hvorfor forhandlingsutvalget i Unio stat anbefaler meklingsresultatet overfor Unios medlemmer i tariffområdet: