Unios verneombudskonferanse og verneombudsprisen 2021

Er du verneombud og kan tenke deg å delta på Unios verneombudskonferanse? Og hvem fortjener årets verneombudspris?  


Unios verneombudskonferanse 2021 

For 9. år på rad inviterer Unio verneombud og hovedverneombud til to dagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombudsrollen.

Etter et mellomspill som heldigital konferanse i 2020, på grunn av pandemien, satser vi i år igjen på en etterlengtet fysisk verneombudskonferanse – men konferansen vil i år også strømmes, til glede for de som ikke har mulighet for å delta på den fysiske konferansen.

VOK 2021 finner sted 26.–27. oktober på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen. Vi starter med lunsj den 26.10. og avslutter med lunsj den 27.10.

Hovedpunkter i programmet
  • Borte bra, men hjemmekontor best?
    Hvordan blir den nye balansen mellom hjemmekontor og kontor? Hvordan ser den nye hjemmekontorforskriften ut? Hva er verneombudenes rolle når det gjelder det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontoret?
  • Smittevern – hvor går grensen?
    Hvor går grensen for fullt forsvarlig arbeidsmiljø når det gjelder smittefare på arbeidsplassen? Hvordan skal verneombudene vurdere en eventuell stenging av arbeidsplassen, ved bl.a. smittefare?
  • Arbeidsmiljøportalen og Arbeidsmiljøhjelpen – nye verktøy i kampen mot sykefravær og frafall
    Vi presenterer IA-avtalens storsatsing arbeidsmiljøportalen.no og Arbeidstilsynets digitale arbeidsmiljøverktøy Arbeidsmiljøhjelpen. Hva er det, og hvordan kan du bruke det?
  • Unios verneombudspris 2021 vil bli delt ut på konferansen

Som deltaker vil du også få mulighet til å stille spørsmål og dele refleksjoner med andre verneombud.

Påmelding til den fysiske konferansen vil i år skje direkte fra den enkelte deltaker til Unio, og ikke som tidligere gå via medlemsforbundene.

Hold av datoene 26.–27. oktober – lenke til påmeldingsskjema til VOK 2021 vil bli lagt ut på Unios nettsider i slutten av august.

Unios verneombudspris 2021

Målet med prisen Årets verneombud er å sette fokus på den viktige rollen verneombudet har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen som verneombud.

I 2019 gikk verneombudsprisen til Ester Geitrheim, hovedverneombud ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, for hennes langvarige og kunnskapsrike engasjement for arbeidsmiljøet. På grunn av pandemien ble prisen ikke delt ut i 2020.

Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater.

Godt begrunnede forslag til kandidater sendes til verneombud@unio.no  senest 10. september.

Begrunnelsen for forslaget må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i Verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.

Det er mange verdige kandidater som er blitt nominert tidligere, uten å nå helt opp. Vi oppfordrer derfor alle til å vurdere nominere på nytt verneombud man har nominert tidligere, men som hittil ikke har fått prisen.