Unio kommune: Ansatte med høyere utdanning må prioriteres

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering i årets kommuneoppgjør.


– Årets oppgjør må sikre solid reallønnsvekst og en prioritering som gir yrkesgruppene med høyere utdanning en klart høyere lønnsvekst enn andre. Det er helt nødvendig for å unngå lærerkrise og sykepleierkrise, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Kommunene skal gi innbyggerne gode tjenester av høy kvalitet. Det krever at arbeidsgiverne tenker langsiktig når de skal rekruttere, utvikle og holde på arbeidskraft med høyere utdanning.

– Der det trengs høy kompetanse, holder det ikke å ansette folk uten den utdanningen det stilles krav om i barnehagen, skolen eller på sykehjemmet, sier Handal.
Unio kommune forhandler på vegne av nærmere 135 000 medlemmer. Per 1. januar 2019 hadde Norsk Fysioterapeutforbund 2191 medlemmer i tariffområde KS.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund: