Unio Perspektiv – inkluderende arbeidsliv (IA)

Unio Perspektiv er en del av Unios nettportal. Unio Perspektiv skal gi rom for lengre artikler, intervjuer, synspunkt og fakta for å belyse aktuelle tema, problemstillinger og spørsmål.


Torsdag 8. november startet partene i arbeidslivet forhandlingene om en ny IA-avtale. – Unio går inn i disse forhandlingene med ei målsetting om å få en ny og forbedret IA-avtale. IA-avtalen synliggjør også lokalt viktigheten av et godt trepartssamarbeid, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

De nye IA-forhandlingene aktualiserer informasjonen om inkluderende arbeidsliv som Unio har publisert på sine nettsider, her samlet i en utgave av Unio Perspektiv.

Se relaterte lenker for mer informasjon.