Tilskudd til habilitering og rehabilitering

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddsordningen for kommunene som skal stimulere til tjenesteutvikling som styrker feltet habilitering og rehabilitering.


Kommunene kan søke om tilskudd fra en pott på 88,196 millioner bevilget til dette formålet i 2019.

Helsedirektoratet skriver i sin kunngjøring at det er et mål at kommunene på sikt skal overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringsinnsatsen skal skje i kommunene. Styrkingen av habilitering og rehabilitering i kommunene er i tråd med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017–2019 og i samsvar med krav og anbefalinger i veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator.

Samhandlingstiltak fastleger–avtalefysioterapeuter
I kunngjøringsteksten er søknad om tilskudd knyttet til den såkalte knutepunktmodellen nevnt spesielt under tildelingskriteriene:

"Det gis anledning til at kommunene, som ledd i styrking av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, også kan søke tilskudd til pasientrettet og tverrfaglig samhandlingstiltak som fremmer strukturert samarbeid i helsetjenesteutøvelsen mellom fastleger og avtalefysioterapeuter om rehabilitering til pasienter med muskel-/skjelett-/smerteproblematikk jf "knutepunktmodellen"."

– Det er positivt at tilskuddsordningen kan bidra til styrking av samhandlingstiltak som kommer denne store pasientgruppen til gode, sier NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Kontaktperson i NFF:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.

Se relaterte lenker for kunngjøringstekst og informasjon om knutepunktmodellen.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)