Tariff 2021

Etter påske er det oppstart av lønnsforhandlingene i områdene som omfatter de fleste av NFFs ansatte medlemmer. Her ser du datoene som gjelder, og NFFs representanter i forhandlingsutvalgene.


Tariffområde

Forhandlingsstart

Forhandlingsfrist

KS

21. april kl. 1200

30. april

Brudd. Meklingsfrist: 26. mai kl. 2400.

Meklingen førte ikke fram, Unio i streik fra og med 27. mai.

Streiken avsluttet 4. juni pga. tvungen lønnsnemnd.

Oslo kommune

23. april kl. 1000

30. april

Brudd. Meklingsfrist: 26. mai kl. 2400.

Meklingen førte ikke fram, Unio i streik fra og med 28. mai.

Streiken avsluttet 7. juni pga. tvungen lønnsnemnd.

Spekter

14. april (innledende sentrale forhandlinger)

11. mai kl. 1200:
A2-forhandlinger NFF*

 *AVLYST. Sykehusoppgjøret går til mekling etter brudd mellom Unio og Spekter 6. mai.

Mekling: 2. og 3. juni.

Meklingen førte ikke fram, Unio i streik fra 4. juni.

Streiken avsluttet 16. juni etter enighet om å la oppgjøret gå til frivillig lønnsnemnd.

Stat

26. april

30. april

Brudd. Meklingsfrist: 26. mai kl. 2400.

Enighet om løsning oppnådd 27. mai.

Virke

HUK-forhandlinger: 21. og 22. juni

Forhandlinger 21. juni for de stat-liknende avtalene:

  • Virksomhetsoverenskomsten § 26
  • Museer og andre kulturinstitusjoner
  • Høgskoleoverenskomsten

Enighet i forhandlingene oppnådd 21. juni.

Det ble avtalt forhandlinger for de øvrige områdene når det endelige resultatet for helseforetakene i Spekter og KS-området foreligger.

NFFs representanter i Unios forhandlingsutvalg på tariffområdene er:

Unio kommune (KS): Kristin Moen Tollefsen

Unio Oslo kommune: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt

Unio stat: Susanne Gallala

Unio Spekter: Gerty Lund, Stine Malerød

Unio Virke: Stine Malerød

(Tabellen sist oppdatert 21. juni 2021)