Streikefare i Unicare

Unio går mandag i mekling for å sikre 213 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund overenskomst.


Det er fare for streik i Unicare Rehabilitering. Hvis meklingen med Spekter på andre siden av bordet ikke fører fram, blir det streik fra onsdag 30. januar. I Norsk Fysioterapeutforbund kan opptil 25 medlemmer omfattes av en eventuell streik.

– Det er viktige prinsipper som ligger på bordet. Vi håper selvsagt å unngå streik, men vi er forberedt på å ta opp kampen mot konkurransevridende tariffavtaler som presser våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, sier Eli Gunhild By, Unios forhandlingsleder.

Første streikeuttak fra Unio berører 66 medlemmer ved Unicare Steffensrud og Unicare Hokksund.

De gjenstående krav som er brakt inn til Riksmekleren er knyttet til omfangsbestemmelser, rett til sykepenger fra første fraværsdag, forsikringer, arbeidstid og lønn herunder minstelønnssatser.

(Foto, forside: Eli Gunhild By. Illustrasjonsfoto, topp: iStockphoto.com.)